Plik PDF do pobrania:

Debiut Eurofoam pactec Polska
na targach Warsaw Pack 2016 – OPAKOWANIE, marzec 2016