Rodzaje pianek do opakowań ESD

W ofercie firmy Eurofoam Polska znajdują się dwie pianki stosowane w zabezpieczeniu materiałów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Miękka pianka RECSTAT 26 oferowana w kolorze pomarańczowym oraz twarda pianka RECSTAT T27H produkowana w kolorze ciemnoszarym. Dzięki zmniejszonej rezystywności elektrycznej pianki nie gromadzą ładunków elektrycznych do wysokiego potencjału, ale umożliwiają rozproszenie wytworzonych ładunków. Obydwie pianki spełniają wymagania dla materiału rozpraszającego ładunek elektryczny wg normy PN-EN 61340-5-1:2009, Część 5-1: „Ochrona przyrządów przed elektrycznością statyczną. Wymagania ogólne”. Pianki dostępne są w formie gładkich i profilowanych płyt, jako przekładki i kształtki.

Przeznaczenie

  • elementy elektryczne i elektroniczne
  • materiały narażone na działanie
    ładunków elektrycznych

Właściwości

Udokumentowane własności pianek ESD dają gwarancję zabezpieczenia w czasie transportu i składowania materiałów narażonych na działanie ładunków elektrycznych.