Produkcja pianki poliuretanowej przeprowadzana jest w tzw. blokach długich, które cięte w dalszym etapie na bloki krótkie stanowią podstawę dalszego przerobu. Bloki krótkie pianki poliuretanowej poddawane są obróbce głównie poprzez cięcie mechaniczne na odpowiednich urządzeniach tnących. W zależności od zastosowanej techniki cięcia otrzymywane są wyroby w postaci płyt o dowolnej grubości, płyt w nawoju oraz płyt profilowanych. Płyty w kolejnym etapie mogą być przetworzone na kształtki lub laminaty.

Płyty

Płyty powstają w wyniku rozkrawania bloków krótkich na arkusze pianki o dowolnej grubości. Wymiary porzeczny i podłużny wynikają z wymiaru bloku krótkiego. Grubość płyty zaczynająca się od 2 mm jest dostosowywana do potrzeb klienta. Jednostką sprzedażową jest ilość płyt wynikająca z rozkroju bloku krótkiego.

Płyty w nawoju

Płyty w nawoju to pianka zwinięta centrycznie w grubości zaczynającej się od 2 mm do maksymalnie 90 mm. Jednostka sprzedażową jest rolka pianki o min. długości będącej wynikiem cięcia warstwy bloku długiego.

Płyty profilowane

Pod pojęciem płyta profilowana rozumiemy piankę przetworzoną na maszynie profilującej bądź na maszynie konturowej, dzięki czemu otrzymywana jest pianka o fakturze gruzełków, fal, stożków, piramidek. Płyty profilowane najczęściej wykorzystywane w branży opakowaniowej wytwarzane są poprzez środkowe przecięcie dociśniętej wałkiem profilującym płyty pianki przez co w jednej operacji powstają zawsze dwie płyty profilowane. Dlatego właśnie, dla tego asortymentu, jednostką sprzedażową jest para płyt. Pod pojęciem ,,profil” w odniesieniu do ułożenia faktury pianki rozumiemy stosunek wysokości wyższej  do niższej. Układ profilu powinien wynosić 2/1, co jest gwarancją zachowania kształtu i jakości.

Kształtki

Eurofoam Polska dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym produkcję kształtek w różnych technologiach wykonania.
– Kształtki wytłaczane jednopoziomowo. Są to wyroby powstające w wyniku przetworzenia płyt pianki na prasie hydraulicznej przy pomocy szablonu wykonanego z płyty drewnianej z umieszczonymi w niej nożami tnącymi, wycinane na sterowanych komputerowo maszynach konturowych, maszynach pionowych oraz powstające na ploterze tnącym.
– Kształtki wytłaczane wielopoziomowo. Są to wyroby powstające w wyniku przetworzenia pianki na maszynie frezującej lub na prasie kompresującej przy pomocy szablonu wykonanego z kilkupoziomowej płyty drewnianej.

Lamianty

Laminaty to wielowarstwowe materiały, w których do pianki doklejany jest inny materiał np. pianka polietylenowa, materiał tekstylny, folia lub papier. Laminaty wykonywane są na prasie ciągłej, gdzie dzięki działaniu temperatury i docisku, za pomocą łącznika klejowego łączone są składniki laminatu. W tej technologii możliwe jest również nałożenie na piankę warstwy kleju z papierem silikonowym.